શાહપુર ખાતે મ્યુ કોર્પોરેશન દ્વારા ધ્વજવંદન નો કાર્યક્રમ યોજાયો

Share this:

અ. મ્યુ. કો દ્વારા શાહપૂર ખાતે યોજાયેલા ધ્વજવંદન ના કાર્યક્રમ માં ભાજપ બક્ષીપંચ મોરચા ના શહેર પ્રમુખ કનું મિસ્ત્રી અને બક્ષીપંચ મોરચા ના કાર્યકરો મેયર શ્રી કિરીટભાઈ પરમાર સાથે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call
WhatsApp
Join Us