વાલ્મિકી સમાજ ના અગ્રણી શ્રી લાલજીભાઈ ને પારણા કરાવતા મંત્રી શ્રી પ્રદીપ પરમાર

Share this:

વાલ્મિકી સમાજ ના અગ્રણી શ્રી લાલજીભાઈ ને પારણા કરાવતા મંત્રી શ્રી પ્રદીપ પરમાર

સાબરકાંઠા ના રોજડ ગામથી વાલ્મીકિ સમાજના વિવિધ પ્રશ્નોની રજૂઆત લઈને ગાંધીનગર સુધી દંડવત કરી આવી રહેલા સમાજના યુવાન શ્રી લાલજીભાઈ ભગત ને ગુજરાત સરકાર ના મંત્રી શ્રી પ્રદીપભાઈ પરમારે પારણા કરાવી આંદોલન ની પુર્ણાહુતી કરાવીહતી.. આ પ્રસંગે રાજ્યના મંત્રી શ્રી ગજેન્દ્રસિંહ જી સહિત સમાજના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call
WhatsApp
Join Us