અમદાવાદના વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ કાર્યાલય ખાતે શ્રી રામ મંદિર નિધિ સમર્પણ સમિતિ – ગુજરાત દ્વારા શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિર નિર્માણ અર્થે આયોજીત નિધિ સમર્પણ સમારોહ કાર્યક્રમમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ  ઉપસ્થિત રહ્યાં હતા

અમદાવાદના વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ કાર્યાલય ખાતે શ્રી રામ મંદિર નિધિ સમર્પણ સમિતિ – ગુજરાત દ્વારા શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિર નિર્માણ અર્થે આયોજીત નિધિ સમર્પણ સમારોહ કાર્યક્રમમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ ઉપસ્થિત રહ્યાં હતા

Share this:

અમદાવાદના વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ કાર્યાલય ખાતે શ્રી રામ મંદિર નિધિ સમર્પણ સમિતિ – ગુજરાત દ્વારા શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિર નિર્માણ અર્થે આયોજીત નિધિ સમર્પણ સમારોહ કાર્યક્રમમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ  ઉપસ્થિત રહ્યાં હતા
News