સાબરમતી રીવરફ્રન્ટમા સુભાષબ્રિજ સર્કલથી રીવરફ્રન્ટમા રેલ્વે બ્રિજ સુધી બનાવવામા આવેલા RCC રોડનું માન.મેયર શ્રીમતી બિજલ બેન પટેલના વરદ હસ્તે લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું

સાબરમતી રીવરફ્રન્ટમા સુભાષબ્રિજ સર્કલથી રીવરફ્રન્ટમા રેલ્વે બ્રિજ સુધી બનાવવામા આવેલા RCC રોડનું માન.મેયર શ્રીમતી બિજલ બેન પટેલના વરદ હસ્તે લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું

Share this:

News