પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ્’ ખાતે આગામી વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણી સંદર્ભે બેઠક યોજી. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીજી, માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઇ પટેલજી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણિયાજીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં યોજાયેલી આ બેઠકમાં માન. મંત્રીશ્રીઓ તથા પ્રદેશ હોદેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Share this:

Uncategorized