ભાજપ કાર્યાલય ખાનપુર ખાતે બેઠક યોજાઇ

Share this:

ભાજપ કાર્યાલય ખાનપુર ખાતે બેઠક યોજાઇ

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીના સંદર્ભે આજે શ્રી Dharmendra Shah ની અધ્યક્ષતામાં ચૂંટણી વ્યવસ્થા અંતર્ગત ચૂંટણી ઇન્ચાર્જ અને મુખ્ય કાર્યકર્તાઓ સાથે બેઠક યોજી, વિવિધ વિષયો અંગે ચર્ચા કરી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call
WhatsApp
Join Us